استعلام و مشاوره 09138260264

خدمات ما

طراحی و ساخت در و پنجره ، نصب و اجرای سازه های دو و چند جداره ، سفارشات UPVC و آلومینیومی با استفاده از بهترین متریال و پروفیل های مرغوب معتبر و سازگار با شرایط اقلیمی سیرجان * دوجداره البرز * (سپهری) با 30 سال تجربه و افتخار کسب درصد فوق العاده رضایتمندی مشتری

ارزش های کاری ما

کیفیت و دقت

در ساخت و نصب

خوش قولی

در تحویل سفارش ها

بهترین یراق آلات

برای ساخت بهترین ها

عملکرد ما از نظر مشتریان ...

شرکت
شرکت
مدیر عامل

گروه تولیدی سعید

مشتری
مشتری
مدیر عامل

یبلاتن

پروژه های انجام شده

پروژه
پروژه ی دوم
پروژه
پروژه
پروژه5
پروژه6
پروژه7 - در و پنجره سعید - سیرجان
پروژه8 - در و پنجره سعید - سیرجان
پروژه9 - در و پنجره سعید - سیرجان
10- در و پنجره سعید - سیرجان
11- در و پنجره سعید - سیرجان
12- در و پنجره سعید - سیرجان
13- در و پنجره سعید - سیرجان
14 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
15 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
16 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
17 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
18 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
19 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
20 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
21 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
22 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
23 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
23 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
24 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
25 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
25 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
26 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
27 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
28- گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
29 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
30 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
31 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
پروژه
پروژه ی دوم
پروژه
پروژه
پروژه5
پروژه6
پروژه7 - در و پنجره سعید - سیرجان
پروژه8 - در و پنجره سعید - سیرجان
پروژه9 - در و پنجره سعید - سیرجان
10- در و پنجره سعید - سیرجان
11- در و پنجره سعید - سیرجان
12- در و پنجره سعید - سیرجان
13- در و پنجره سعید - سیرجان
14 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
15 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
16 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
17 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
18 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
19 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
20 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
21 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
22 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
23 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
23 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
24 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
25 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
25 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
26 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
27 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
28- گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
29 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
30 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
31 - گروه تولیدی سعید- درب و پنجره سیرجان
مس تخت گنبد
LG
پاریزپیشرو
آرمان گهر
بیمارستان دکتر غرضی
گهرزمین
توسعه آهن
اسمیران
دانشگاه صنعتی
گهرروش
فرهنگی ورزشی گل گهر
منطقه ویژه اقتصادی
جهان فولاد سیرجان
فرودگاه سیرجان
دهکده گردشگری گل گهر
گل گهر